Historia RoduFotografie przedstawicieli rodu
Ród Jurowskich
Strona genealogiczna rodu Jurowskich herbu Przyjaciel
Historia Rodu

 

 

 

Witam wszystkich !


Na stronie tej chciałbym pokrótce przedstawić historię szlachetnego rodu Jurowskich herbu Przyjaciel, którego gniazdem rodowym były Jurewicze (Jurowicze) w gminie Żydomla, paręnaście kilometrów na południowy wschód od Grodna. Niestety wobec wielu przeszkód, na obecnym etapie poszukiwań genealogicznych nie jestem w stanie podać zbyt wielu informacji dotyczących pokrewieństwa naszych przodków, jednakże pewne informacje już posiadam. Pomimo tego mam wielką nadzieję, że powoli zaczniemy odkrywać łączące nas pokrewieństwo.
Dlatego proszę wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób spokrewnieni z Jurowskimi, tych noszących oraz nie noszących tego nazwiska o kontakt  pod adresem mailowym: jurowski.rafal@gmail.com
Zachęcam także do przesyłania zdjęć oraz wspomnień, które chętnie umieszczę na stronie.


Pozdrawiam Rafał Jurowski z Katowic

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dotyczące  Rodu Jurowskich w herbarzu RODZINA HERBARZ SZLACHTY POLSKIEJ, SEWERYNA HRABIEGO URUSKIEGO

Jurowski h. PRZYJACIEL odm. Odmiana herbu - w polu błękitnem serce leżące bokiem na lewo, strzałą z prawej strony od góry ukośnie przeszyte; w koronie pięć piór strusich (Hr. Ostr.). Na Litwie ; ich majątkiem gniazdowym wieś Jurowicze, w pow. grodzieńskim, jednego pochodzenia z Pawłowiczami, tegoż co oni herbu.
Mikołaj Jurowski, stolnik wołkowyski, poseł na sejm, podpisał elekcyę 1648r. z wojew. nowogródzkiem; był żonaty z Anną Kurczówną. Jakób 1648r. z pow. grodzieńskim, a Antoni i Hrehory z wojew. trockiem 1697 r. podpisali elekcye. Heronim podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r. Helena, żona Tymoteusza Chamskiego 1835 r. Józef syn Michała, z synem Michałem, Józef, Piotr, Michał, Mikołaj, synowie Dominika, Piotr, syn Michała, z synem Janem i inni wylegitymowani w Cesarstwie 1852-1854 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. grodzieńskiej.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie
Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2, Województwo trockie, pod red. A. Rachuby, W. 2009

 

MOSTOWNICZY grodzieńscy

Andrzej Jurowski

Nominacja 8 II 1720 po śmierci Jana Usewicza (Metryka Litewska 157, k. 141v-142)

22  II  1720 (Państwowe Historyczne Archiwum Białorusi w Mińsku, F. 1711, inw. 1, nr.14, k. 146)

Jerzy Jurowski

Przed śmiercią 2.IX.1724 ( z Nominacją następcy ) może to Andrzej Jerzy

BUDOWNICZY grodzieński

Tomasz Jurowski


Sigillata 30.VII.1750  ( Biblioteka Czartoryskich w Krakowie  776, s. 425 )

Nominacja 31.VII.1750 po śmierci Michała Starzyńskiego (Metryka Litewska 176, s. 661-662)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Na podstawie opracowania 
Henryka Lulewicza

Metryka Litewska Rejestry podymnego Wielkie Księstwo Litewskie Województwo Trockie 1690 r.

Parafia Jezierska:
...
Cydziki :

p.Mikołaj [i] Stefan Cidzikowie
p.Jan [i] Piotr Prokopowiczowie, Jan Porchowski i Piotr Mozolewicz
p. Andrzej i Stefan Jurowscy i Bazylju Kalękiewicz
p. S[z]ymon, Mikołaj i Jan Cidzikowie
p. Bazyli, Marcin, Jan Cidzikowie, Andrzej i Aleksander Kuliccy
...

Jurowlany:

p. Kazimierz, Jan i Jakub Jurowscy
p. Konstanty Świrski z p. Pyrską
p. Władysław, Paweł i Michał Trzeciakowie
p. Stefan, Andrzej, Ostafi , Jan Jurowscy
p. Jan [i] Iwan Jurowscy
p. Jan Jurowski, Strupiński i Pyrski
p. Bazyli, Krzyszt[of], Marcin Świrscy
...

Żukiewicze:
p. Jarosz, Fiedor, Stefan Żukiewiczowie Pyrscy i Mikołaj Jurowski
p. Bahatyrewicz z p. Walętową Bohatyrewiczówną

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis Grodno 1765
 

Okolica Jurewicze y Karole. Imć p. Michał Jurowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Józef Horbaczewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Ignacy Jurowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Mikołay Jurowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Władysław Jurowski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Kazimierz Jurowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Samuel Jurowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Jerzy Jurowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Andrzey Jurowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Jan Jurowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Alexander Strupiński na koniu siwym, z szablą. Imć pan Jan Strzelecki na koniu gniadym, z szablą y karabinem. Imć pan Stefan Pyrski z szablą, pieszy. Imć pan Stefan Buchowiecki z szablą, pieszy. Imć pan Adam Strupiński, z szablą, pieszy. Imć pan Benedyk Strupiński, z szablą, pieszy. Imć pan Paweł Strzelecki pieszy, z szablą. Imć pan Kazimierz Strzelecki pieszy bez broni. Imć pan Mikołay Kalenkiewicz na koniu szpakowatym, ze wszelkim porządkiem do woyny zgodnym. Ten że imć dał obmowę, że brat imci recenter zachorował. Imć pan Jan Bylczyński na koniu skaro-gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szlachecki adres - kalendarz  na rok 1897 autorstwa N.W. Szaposznikowej, zawiera m.in wykaz szlachetnych Jurowskich uznanych w cesarstwie rosyjskim.

Дворянский адрес-календарь на 1897 год. Изд.Н.В.Шапошникова. СПб., 1897.


1. Jurowski Antoni syn Adolfa , okolica Jurewicze 4 okręg grodzieńskiego powiatu.

     Юровский, Ант Адол.
, околица Юревичи 4-го стана Гродненск. у.

2. Jurowski Jan syn Piotra
, okolica Jurewicze 4 okręg grodzieńskiego powiatu.

   Юровский, Ив. Пет., околица Юревичи 4 стана Гродненск. у.

3. Jurowski Kazimierz syn Franciszka, majątek  Soroczyce 4 okręg grodzieńskiego powiatu.    
    
    Юровский. Каз, Франц.
, им. Сарочицы 4 стана Гродненск. у.

4. Jurowski Michał syn Adama 
, okolica Jurewicze 4 okręg grodzieńskiego powiatu.
 
  

     Юровский, Мих. Ад., околица Юревичи 4 стана Гродненск у.

5.Jurowski Michał syn Józefa
, okolica Jurewicze 4 okręg grodzieńskiego powiatu.
 
    
    Юровский, Мих. Ос.
, околица Юревичи 4 стана Гродненск. у.

6. Jurowski Piotr syn Adama
, okolica Jurewicze 4 okręg grodzieńskiego powiatu.
  

    Юровский, Пет. Ад.
, околица Юревичи 4 стана Гродненск. у.

7. Jurowski Piotr syn Dominika
, okolica Jurewicze 4 okręg grodzieńskiego powiatu.
     

   Юровский, Пет. Домин.
, околица Юревичи 4 стана Гродненск. у.

8. Jurowski Franciszek syn Piotra
, okolica Jurewicze 4 okręg grodzieńskiego powiatu.
 
   

   Юровский, Франц Пет.
, околица Юревичи 4 стана Гродненск. у.

  
Historia RoduFotografie przedstawicieli rodu